Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä
Trio Isännöinti Oy
Y-tunnus: 3233935-9

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Henri Kauhala, toimitusjohtaja
02 720 020, in**@tr************.fi

Henkilötietojen käsittely
Asiakasrekisterimme sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyssä noudatamme tietosuojalakia ja muita kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön.

Henkilötietoihin liittyvät kysymykset pyydämme lähettämään sähköpostitse in**@tr************.fi tai soittamalla numeroon 02 720 020.

Miksi tietoja kerätään?
Käsittelemme asukkaiden ja osakkaiden henkilötietoja asiakkaiden tunnistamiseen ja tarjotaksemme isännöintisopimuksen mukaisia palveluja.

Mitä tietoja kerätään ja missä niitä säilytetään?
Tiedot ovat tallennettuna tietoturvallisessa asiakasrekisterissä, jotka sisältävät seuraavat tiedot:

  • huoneistossa asuvien etu- ja sukunimet sekä muuttoajat
  • huoneiston osakastiedot
  • henkilötunnukset, silloin kun ne ovat henkilön yksilöimisen kannalta välttämättömiä
  • sähköposti ja puhelinnumero

Miten tietoja kerätään?
Tiedot tulevat pääsääntöisesti asukkailta ja osakkailta itseltään yhteydenottojen yhteydessä tai meidän niitä erikseen pyytäessä. Tietoja tallennetaan myös muuttoilmoitusten, kauppakirjojen ja muiden vastaavien asiakirjojen perusteella. Teemme tietojen päivityksiä ja uusien tietojen keräämistä myös viranomaislähteiden (esim. väestörekisteri) ja muiden palveluntarjoajien (esim. numerotiedustelu) avulla.

Kuka käsittelee tietoja ja kenelle niitä voidaan luovuttaa?
Vain henkilökunnallamme on oikeus käsitellä asiakkaidemme henkilötietoja suojatuilta työasemiltaan.

Jaamme tietoja taloyhtiön kanssa sopimussuhteessa olevien osapuolien ja taloyhtiön hallituksen kanssa silloin, kun sen katsotaan olevan välttämätöntä taloyhtiön asioiden hoitamiseen. Tämän lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten pyynnöstä lain sallimassa laajuudessa. Tietoja ei luovuteta kenellekään muulle ilman asianomaisen lupaa.

Milloin tiedot poistetaan?
Säilytämme henkilötietoja asiakasrekisterissämme sen ajan, kun asukas asuu tai osakas omistaa osakkeita taloyhtiössä tai taloyhtiö on asiakkaamme. Tämän jälkeen säilytämme tietoja vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden takia.

Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?
Rekisteröidyllä on aina tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet omien henkilötietojensa käsittelyssä. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää hänestä tallennetut tiedot, oikaista virheellinen tieto ja pyytää tietojensa poistamista tai niiden käytön rajoittamista.