Palovaroittimet taloyhtiön vastuulle 1.1.2024 alk.

 

Pelastuslaki muuttuu – isännöinnin ja taloyhtiön kannattaa käynnistää keskustelut palovaroitinhankinnoista.

Nykyinen pelastuslaki velvoittaa, että rakennuksissa on vähintään yksi palovaroitin jokaisen kerroksen alkavaa 60 neliömetriä kohden. Palovaroittimet on testattava säännöllisesti ja laitteet vaihdettava uusiin kymmenen vuoden välein. Lisäksi varoittimien on täytettävä EN14604-standardin vaatimukset.

Koska varoittimet ovat olleet valtaosin asukkaiden vastuulla, ei pelastuslain velvoitteita aina ole noudatettu.

SPEK ja ARA tutkivat vuokratalojen asuntojen palovaroittimia vuonna 2021. Asukkaan vastuulla olevissa asunnoissa jopa 70 prosentissa oli puutteita palovaroittimissa. Asukkaan sosioekonominen tilanne on vaikuttanut siihen, löytyykö asunnosta riittävä määrä toimivia palovaroittimia.

Taloyhtiöissä palovaroittimen puuttuminen on heikentänyt myös naapurien turvallisuutta.

Muutos parantaa koko kiinteistön turvallisuutta

Nyt pelastuslakiin on tulossa kaivattuja parannuksia. Vuoden 2026 alusta lähtien palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuu siirtyy asukkailta rakennuksen omistajille.
Vuoden 2026 alusta lähtien palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuu siirtyy asukkailta rakennuksen omistajille.

Palovaroittimia koskevan vastuun siirtyminen taloyhtiölle parantaa jatkossa koko kiinteistön turvallisuutta. Asuntojen palovaroittimien vaihtoväli, paristojen kesto ja käyttöikä ovat taloyhtiön tiedossa eikä huoneistojen paloturvallisuus jää arvailujen varaan.

Huomioitava myös budjetissa

Isännöinnin on hyvä ottaa palovaroittimiin liittyvät uudet velvoitteet asiakasyhtiöidensä kanssa puheeksi. Pelastuslain muutos astuu voimaan jo vuoden 2024 alusta, ja sitä seuraa kahden vuoden siirtymäaika. Sen aikana taloyhtiöt ja isännöinti ehtivät suunnitella, miten uudet velvoitteet käytännössä hoidetaan.

Taloyhtiöiden on päätettävä esimerkiksi siitä, asennetaanko huoneistoihin paristokäyttöiset varoittimet vai esimerkiksi pitkäkestoisilla akuilla varustetut laitteet. Mikäli taloyhtiössä tehdään jatkossa iso rakennuslupaa vaativa saneeraus, laki vaatii, että viimeistään sen yhteydessä siirrytään sähköverkkoon kytkettyihin varoittimiin.

Palovaroittimien hankinta on huomioitava taloyhtiön budjetissa. Palovaroittimien vaatimista töistä on taas sovittava huoltoyhtiön kanssa, sillä asennus ja kunnossapito vaativat todennäköisesti huollon työpanosta.

Sekin on hyvä muistaa, että aivan kaikkiin taloyhtiöihin uudistus ei vaikuta. Vuonna 2010 tai sen jälkeen rakennetuissa yhtiöissä on jo sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet, joiden kunnossapidosta vastaa lain mukaan taloyhtiö. Näissäkin kohteissa on kuitenkin pidettävä mielessä, että laitteet on uusittava enintään kymmenen vuoden välein.

 

Lähde: Isännöintiliitto