Ota tilinpäätöstermit haltuun!

Taloyhtiöiden yhtiökokoukset lähestyvät – aika ottaa tilinpäätöstermit haltuun!

 

Taloyhtiön tilinpäätöksestä kannattaa tarkastella muutakin kuin voittoa tai tappiota. Asunto-osakeyhtiöt eivät tavoittele voittoa, minkä vuoksi niitä ei analysoida liikeyritysten tunnusluvuilla. Alla on listattu hallitukselle ja osakkaille tärppejä taloyhtiön tilinpäätöksestä.

Tilinpäätös kertoo, mihin taloyhtiön rahat ovat kuluneet ja paljonko vastikkeita on kerätty verrattuna edelliseen tilikauteen.

Toimintakertomus avaa, paljonko lämpöä ja vettä on kulunut vuoden aikana ja onko yhtiö elänyt varojensa mukaan. Se myös kertoo taloyhtiön keskeisistä tapahtumista, kuten korjaushankkeista.

Jälkilaskelma eli vastikerahoituslaskelma kertoo, riittävätkö vastikkeet ja kykeneekö taloyhtiö suoriutumaan maksuistaan. Pankkitilin saldo ei kerro maksuvalmiudesta suoraan. Yhtiön tileillä voi tilinpäätöshetkellä olla paljonkin rahaa odottamassa seuraavassa kuussa erääntyviä laskuja ja lainanlyhennyksiä.

Hoitovastikejäämässä pitäisi olla ylimääräistä 2–3 kuukauden vastikekertymän verran, jotta yhtiö ei eläisi kädestä suuhun. Tällaisen puskurin avulla taloyhtiön maksukyky säilyy, vaikka tulisi yllättäviä menoja esimerkiksi poikkeuksellisen kylmän talven takia.

Pääomavastikejäämä voi tilinpäätöshetkellä olla reilusti ylijäämäinen, jos yhtiölainan lyhennys erääntyy maksettavaksi lähiaikoina. Negatiivinen pääomavastikejäämä tarkoittaa, että lainan lyhennyksiä ja korkoja on jossain vaiheessa maksettu hoitovastikkeilla.

Talousarviovertailu puolestaan paljastaa, onko tilikausi toteutunut isännöitsijän ja hallituksen talousarviossaan esittämällä tavalla. Tuloja ja kuluja verrataan yhtiökokouksen vahvistamaan talousarvioon ja edellisen tilikauden vastaaviin lukuihin. Poikkeamia talousarviossa esiintyy useimmiten korjaus- ja lämmityskuluissa.

Korjausvastikkeita kerätään yhtiöissä, jos suunnitelmissa on iso remontti. Näin ihmiset suostuvat keskustelemaan isosta remontista helpommin, kun ennakolta on kerätty edes osa hankkeen suunnittelukuluista. 

Kulutusseuranta selvittää yhtiön hoitomenoista lähes puolet. Tilinpäätöksessä ilmoitetaan veden, lämmön ja sähkön kokonaiskulutus tilikaudella verrattuna edellisiin tilikausiin. Lämmönkulutus ilmoitetaan myös sääkorjattuina lukuina, joissa sääolosuhteiltaan poikkeavat vuodet on korjattu vertailukelpoisiksi niin sanotulla lämmitystarveluvulla.

Muita tärkeitä termejä

  • Hoitokate/käyttökate tuloslaskelmassa kertoo tilikauden tulojen ja menojen välisen erotuksen ennen poistoja ja rahoitusmenoja. 
  • Tase kertoo omaisuuden ja velat tilinpäätöshetkellä. 
  • Rahastoista tärkeimmät ovat rakennus-, lainanlyhennys- ja perusparannusrahasto.
  • Poistot ovat tuloksentasauskeinoja eivätkä ne kerro mitään taloyhtiön taloudellisesta tilanteesta. Ne ovat oletus hankintojen arvon alenemisesta.
  • Asuintalovarausta käytetään tuloksentasauskeinona silloin, kun osakkailta on peritty rahaa säästöön ylimääräisenä tai korotettuna hoitovastikkeena tulevaa isompaa peruskorjausta tai kunnossapitohanketta varten.

 

Lähde: Kotitalolehti