Mitä etuja sähköisten palvelujen käyttöönotossa on?

Tänä päivänä asioiden hoitaminen sähköisesti on monellakin elämän osa-alueella arkipäivää ja olemme tottuneet siihen, että lähes kaiken voi hoitaa kätevästi omalla puhelimella.

 

Isännöintialalla on työkaluina sellaisia järjestelmiä, jotka mahdollistavat isännöinnin täysin sähköisesti. Osaksi täysin sähköisiin toimintamalleihin kuitenkin suhtaudutaan vielä hyvin varauksella, etenkin ikääntyvän väestön keskuudessa.

Mitä etuja sähköisten palvelujen käyttöönotosta on taloyhtiölle ja sen osakkaille ja asukkaille sekä etenkin hallitukselle?

Toimintamallit, joissa tietoa jaetaan sähköisten kanavien kautta, mahdollistavat läpinäkyvän toiminnan ja sen, että tieto on helposti saatavilla kellon ympäri. Tämä lisää luotettavuutta isännöinnin ja hallituksen välillä. Se, että tiedon voi hakea itsenäisesti, eikä tarvitse soittamalla tai sähköpostilla kysyä asioita, säästää monen ihmisen aikaa ja vähentää kuormitusta isännöinnin asiakaspalvelussa. Tällöin isännöinnin resursseja voidaan kohdentaa muihin taloyhtiön tärkeisiin asioihin.

Sähköiset toimintatavat ja robotiikka säästävät isännöintitoimistossa valtavasti resursseja niin sanotuilta “turhilta töiltä”, joita ovat kaikki sellaiset manuaaliset työt, jotka eivät ole vaikeita mutta aikaa vieviä.

Olisiko kuitenkin parempi, että isännöinnin resurssit keskitettäisiin taloyhtiön kehittämiseen ja asioiden hoitoon kuin, että resurssit kuluisivat esim. postitukseen, ylimääräisiin manuaalisiin työvaiheisiin ja sellaisen tiedon jakamiseen, joka voisi helposti olla osakkaiden ja asukkaiden saatavilla esim. taloyhtiön asukassivuilla?

Mitä miltä sinä olet, ovatko sähköiset toimintamallit ja palveluiden sähköistyminen uhka vai mahdollisuus?

Voit laittaa meille oman näkemyksen asiasta tästä !

 

Tämän tekstin ajatustyön takana on talouspäällikkömme Paula Tiinus!