Mikä huoneistotietojärjestelmä on?

Usein kysyttyä huoneistotietojärjestelmästä

Mikä huoneistotietojärjestelmä on?

Huoneistotietojärjestelmä on vuonna 2019 Suomessa käyttöön otettu järjestelmä, johon kerätään vähitellen kattavat tiedot osakehuoneistojen, kuten asuntojen ja autopaikkojen, omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Sähköinen omistajamerkintä korvaa paperisen osakekirjan käytön osakehuoneistojen vaihdannassa ja lainan vakuutena. Lisäksi huoneistotietojärjestelmään kootaan perustiedot taloyhtiöistä, osakkeista ja niillä hallittavista osakehuoneista.

Miksi huoneistotietojärjestelmää tarvitaan?

Huoneistotietojärjestelmä parantaa asuinhuoneistoja koskevien tietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta ja luotettavuutta. Taloyhtiöistä, niissä olevista osakehuoneistoista, osakehuoneistojen omistuksista tai panttauksista ei ole ollut aiemmin saatavissa vertailukelpoista, keskitettyä ja kattavaa tietoa. Keskitetty tieto palvelee useita yhteiskunnan tietotarpeita ja mahdollistaa digitaalisten palveluiden kehittämisen.

Mitä tietoja huoneistotietojärjestelmään tallennetaan?

Järjestelmään tallennetaan perustiedot taloyhtiöistä ja osakehuoneistoista sekä osakehuoneistojen omistuksista, panttauksista ja rajoituksista.

Omistuksen rekisteröinnissä luonnollisesta henkilöstä, jolla on suomalainen henkilötunnus, tallennetaan nimi ja henkilötunnus. Muussa tapauksessa tallennetaan nimen lisäksi syntymäaika, kansalaisuus ja kotiosoite. Organisaatio-omistajasta tallennetaan toiminimi ja yhteisö- ja yritystunnus.

Kun osakehuoneistolla on sähköinen omistajamerkintä, osakehuoneistolle voidaan rekisteröidä panttaus pantinsaajan hakemuksesta. Lisäksi rekisteriin voidaan merkitä tieto eräistä rajoituksista, kuten ulosmittauksista tai lesken hallintaoikeudesta.

Mistä tiedot huoneistotietojärjestelmään saadaan?

Uudet, vuonna 2019 ja sen jälkeen perustetut taloyhtiöt perustetaan Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisessä palvelussa, josta tiedot osakehuoneistoista ja niiden ensimmäisistä omistajista siirtyvät suoraan huoneistotietojärjestelmään. Osakehuoneisto on perustamisesta lähtien huoneistotietojärjestelmässä, ja osakehuoneistolla on sähköinen omistajamerkintä.

Vanhat, ennen vuotta 2019 perustetut yhtiöt siirtyvät huoneistotietojärjestelmään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisenä taloyhtiön tulee siirtää osakeluettelo sekä tiedot lunastuslausekkeista huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Siirtyminen on asunto-osakeyhtiöille pakollinen, mutta keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille vapaaehtoinen.

Kun osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, tulee jokaisen osakkaan vielä hakea sähköistä omistuksen rekisteröintiä sekä osakekirjan mitätöintiä Maanmittauslaitokselta.

Lähde: Osakehuoneisorekisteri.fi

Saat isännöitsijältä tiedon kun oman taloyhtiösi osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään.